Новгород-Сіверська
державна гімназія ім. К.Д. Ушинського
Новгород-Сіверський

Про нас

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ

ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО

 

Дата заснування  -  01 січня  2004 року

Під дахом цього чудового будинку

на мальовничій землі Новгород-Сіверщини живе, навчається, зростає

 дружна родина дітей Полісся....

 

Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д. Ушинського є державним загальноосвітнім навчальним закладом ІІ-Ш ступенів; може мати у своєму складі    загальноосвітні класи більш раннього ступеню навчання; здійснює загальноосвітню та спеціалізовану підготовку за суспільно-гуманітарним, природничо-математичним та філологічним напрямами згідно з індивідуальними   потребами,   нахилами   та  здібностями   дітей   (вихованців); забезпечує   повне   утримання   за   рахунок   держави   дітей,   які   потребують соціальної допомоги.

Гімназія створена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. № 408 на виконання Указу Президента від 20 травня 2003 р.
№ 420/2003, наказом Міністерства освіти і науки України від 8 вересня 2003 р.
№ 597 і підпорядковується Міністерству освіти і науки України.

Гімназія  є юридичною  особою,  бюджетною  установою,  що  має
самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп.

Юридична    адреса    гімназії: 16000, Чернігівська  область, м. Новгород-Сіверський, вул. Карла Маркса, 38.

При гімназії створений інтернат з повним утриманням за рахунок
держави   дітей-сиріт   і   дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,   та
частковим утриманням дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають
необхідних умов для виховання та навчання в сім'ї).

Головною   метою   діяльності   гімназії   є   виховання   і   розвиток
талановитих,      здібних,      обдарованих      дітей,        сприяння      збагаченню
інтелектуального та творчого потенціалу України.

Діяльність гімназії базується на засадах: гуманізації освіти, національної спрямованості, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, єдності навчання і виховання, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного, естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських цінностей із національною історією і культурою, науковості та розвиваючого характеру навчання, його диференціації та індивідуалізації, оптимізації змісту і форм освіти.

         Мовою навчально-виховного процесу у гімназії є українська.

          Головними завданнями гімназії є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги, розвиток їх природних здібностей;

           виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

розвиток здібностей та обдарувань учня (вихованця), формування наукового світогляду, підготовка до професійного самовизначення;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Гімназія   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією   України,
Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням
про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Інструкцією про організацію та
діяльність гімназії, затвердженою наказом Міністерства освіти України від
20.07.95 № 217 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05.01.96 за
№     7/1032),     Положенням     про     загальноосвітню     школу-інтернат     та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846, іншими нормативними документами та власним Статутом.

НАШЕ КРЕДО

Навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом,  навчитися просто жити.

Структурні  підрозділи  інтернатного  закладу:

 • Школа ІІ-ІІІ ступенів (навчальна частина, гуртожитки);
 • Соціальний відділ;
 • Медична частина;
 • Бухгалтерія;
 • Господарська частина.

В закладі  навчається   дітей:

 

 • Гімназистів ( вихованців, учнів) – 313

 

У закладі працюють:

 

 • Педагогічні працівники – 53
 • Медичні працівники – 3
 • Технічні працівники – 51

 

Професійна майстерність педпрацівників:

 

 • „Заслужений учитель України” – 1
 •  „Відмінник освіти України“ – 2
 •  „Вчитель-методист“ – 2
 • „Вихователь-методист“ – 3
 • „Старший учитель“ – 7
 • вища категорія – 18
 • перша категорія – 10
 • друга категорія –11
 • спеціаліст – 12

 

Структура методичної роботи:

 

 • Інформаційно-методичний центр – 1
 • методичні об’єднання – 6
 • творчі групи – 2
 • психолого-педагогічний центр – 1

 

Навчальна, матеріально-технічна база школи:

 • Навчальні кабінети – 16
 • Комп’ютерний клас – 1
 • Бібліотека – 1
 • Спортивний зал – 1
 • Майстерні – 3
 • Шкільна їдальня (168 місць) – 1
 • Медичний кабінет – 1

 

ГАРАНТІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Формування життєвих та соціальних компетенцій  сучасних учнів;
 2. Високий рівень базової освіти;
 3. Поглиблене вивчення української мови, математики;
 4. Суспільно-гуманітарний напрям;
 5. Філологічний напрям;
 6.  Природничо-математичний напрям;
 7. Соціально-психологічна служба;
 8. Співпраця з вузами;
 9. Диференційоване  та особистісно зорієнтоване навчання;
 10. Створення  умов для науково-пошукової роботи.

 

ГІМНАЗІЯ СЛАВНА ТРАДИЦІЯМИ

 

 • День учнівського самоврядування (День дублера) до Дня Учителя
 • Загальношкільний конкурс „Гімназист року” за п’ятьма номінаціями з врученнями грошових грантів:

             „Гімназист року”;

             „Надія року”;

             „Талант року”;

             „Спортсмен року”;

             „Відкриття року”

 • Подарунки від Миколая до Дня святого Миколая
 • Вечір зустрічі з випускниками – 31 січня
 • День гімназії, приурочений до дня народження К.Д.Ушинського – 2 березня
 • Публічний захист учнівських науково-дослідницьких  робіт  -  квітень
 • День Шкільної Слави –  травень