Новгород-Сіверська
державна гімназія ім. К.Д. Ушинського
Новгород-Сіверський