Новгород-Сіверська
державна гімназія ім. К.Д. Ушинського
Новгород-Сіверський

Профілі навчання

Профілі навчання

                 «1.1.Новгород-Сіверська державна гімназія імені   К.Д. Ушинського (далі-гімназія) є державним загальноосвітнім навчальним закладом ІІ-Ш ступенів; може мати у своєму складі    загальноосвітні класи більш раннього ступеню навчання; здійснює загальноосвітню та спеціалізовану підготовку за суспільно-гуманітарним, природничо-математичним та філологічним напрямами згідно з індивідуальними   потребами,   нахилами   та  здібностями   дітей   (вихованців); забезпечує   повне   утримання   за   рахунок   держави   дітей,   які   потребують соціальної допомоги.»

з Статуту гімназії)

 

          Профільне навчання у школі ІІІ ступеня  в 2014-2015 навчальному році реалізується   за наступними профілями:

6-А – історичний;

6-Б – математичний;

7-А – філологічним;

7-Б – математичний.